Då är det dags för en badrumsrenovering

Som många är väl medvetna om är badrummet ett av de dyraste rummet att renovera. Det är för att en sådan renovering är mer omfattande och kräver behöriga hantverkare för att renoveringen ska gå rätt till och att man är noga med att planera badrumsrenovering göteborg. Därför är det många som väntar med att renovera badrummet.

Men det är nödvändigt att fixa badrummet för att det ska fungera ordentligt och för att ni som använder det ska trivas att vara där. Därför kan du i den här artikeln läsa mer om tecken du kan utgå från för att avgöra om badrummet bör renoveras eller inte.

Utbuktande väggar och golv
I och med att badrummet är ett våtrum är det vanligt att klistret från väggar och golv släpper. Om du ser att väggarna och golvet buktar ut är det ett tydligt tecken på att det bör ses över och åtgärdas. I många fall är det inte farligt. Men utbuktande väggar och golv i badrum kan också vara en indikation på att fukt har tagit sig in under golvet eller väggen vilket är något du bör fixa så snart som möjligt eftersom du annars kan behöva ännu större åtgärder.

Kakel som lossnat
Förutom att väggarna kan få utbuktningar om de består av en våtrumsvägg av plast är det vanligt att badrumsväggarna är klädda med kakel. Om kakelplattorna har börjat att lossna ska du renovera. Även här finns risken att fukt tar sig under om det inte åtgärdas snarast. Dessutom är kakelplattor som fallit en mindre smickrande syn och kan bli ett störande moment. Kakelplattor som ramlar går många gånger sönder och kan få sprickor och då kan det vara nödvändigt att sätta upp nytt kakel. read more